Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Miljö | Säkerhet | Tank

Färdplanen ställs under lupp

Elektronisk kontroll av tankfartygs färdplaner reducerar olycksrisken med minst en femtedel.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]n med minst en femtedel.

I februari 2007 hände det som i princip inte var möjligt. Befälet på den grekiska aframaxtankern Propontis hade gjort en färdplan som tog henne över ett område med alltför grunt vatten i närheten av Hogland i östra Finska viken. Propontis gick på grund i full last av råolja, men tack dubbelskrovet besparades miljön ett katastrofalt oljeutsläpp. Därefter har flera ”nära ögat”-situationer uppstått med tankfartyg.

– Propontis grundstötning skulle knappast ha kunnat inträffa om ENSI redan då hade varit i bruk, anser projektchef Pekka Laaksonen vid John Nurminens stiftelse.

ENSI kommer från Enhanced Navigation Support Information, ett system som tagits fram inom projekt Tankerskydd. Till en början testas tjänsten på Neste Shippings tankfartyg. Innan slutet av 2013 är förhoppningen att alla tankfartyg i Finska viken ska utnyttja sig av denna service.

I korthet går ENSI ut på att fartygens färdplan granskas i land för att undvika misstag som i fallet Propontis. Den grekiska tankern hade en färdplan, men den tog inte i beaktande att vattendjupet på 13,5 meter inte var tillräckligt för ett fartyg med 15 meters djupgående.

Elektronisk färdplan

Tack vare ENSI kan tankfartygen på Finska viken inom kort skicka en elektronisk färdplan till VTS-centralen i Helsingfors, där den granskas automatiskt. Om något är fel underrättas fartyget. Systemet övervakar sedan kontinuerliugt att fartyget verkligen följer planen. Om vissa gränser överskrids alarmerar systemet VTS-operatören som gör en bedöming av situationen och varskor fartyget på VHF.

– Idén är att allt ska vara så okomplicerat som möjligt samtidigt som det inte ska uppstå nämnvärda extra kostnader för rederierna att ta i bruk tjänsten, förklarar Laaksonen.

Minskar VHF-trafiken

Miljöprojektet Tankerskydd har kommit till på initiavtiv av John Nurminens stiftelse, som konkret har engagerat sig i skyddet av Östersjöns marina miljö. Den utlösande faktorn för detta projekt var Propontis grundstötning. Med hjälp av ett antal experter definierades sedan grunderna för projektet i en workshop sommaren 2009.

– Vi drog upp riktlinjer för en användarvänlig, tvåvägs kommunikation, där färdplaneringen från land kompletteras med relevant och aktuell information för exakt den planerade rutten, förklarar Laaksonen.

I det första skedet av projektet får tankfartyg information om bland annat väderförhållanden och Trafikverkets varningar. På vintern utgör isinformation och isbrytarnas rapporteringspunkter en viktig del av informationen.

– Detta överflyttar kommunikation från VHF till nya media, där den är konstant tillgänglig och möjlig att spåra. Vår vision är att servicen skall vara så bra att bryggbefälet inte är villiga att lämna den efter det att de har fått prova på den.

Donerar tablet

Det intuitiva och lättanvända användargränssnittet för bryggbefälet utvecklades och donerades av Adage i Finland.

Trafikverket är den viktigaste samarbetspartnern som hittills har investerat EUR 300 000 i själva systemet.

Programmen kan laddas ned över internet och är därefter klart att användas ombord. Andra förberedelser behövs inte, försäkrar Laaksonen.

– Det enda som installationen kräver är att det finns ECDIS och dator ombord samt en länk kommunikation mellan fartyget och land. Detta finns ju på de flesta fartyg. I annat fall är vi till och med beredda på att donera en tablet-dator till de tankfartyg som saknar utrustning. Ingen ska kunna ursäkta sig med att de inte har råd att använda systemet.

Tillfälliga besökare största risken

Pekka Laaksonen påpekar att det är de tankfartyg som besöker Finska viken för första gången eller väldigt oregelbundet som utgör den största riskgruppen.

– De har inte erfarenhet av de lokala förhållandena och har därför mest nytta av den information som ENSI kan erbjuda. Under nästa år kommer vi att utveckla en funktion för att på förhand identifiera nya tankfartyg som kommer till Finska viken. Sedan ska vi informera fartyget om att denna tjänst existerar och rekommenderar att den används vid färdplaneringen.

Trafikverket vill i framtiden utöka systemet att även gälla andra fartygstyper för att göra Finska vikens rapporteringssystem GOFREP mer förebyggande.

– Om fartygens färdplaner blir tillgängliga kan man förutse var många fartyg kommer att finnas samtidigt och om det finns risk för kollision.

Pekka Laaksonen är övertygad om att ENSI i framtiden kommer att integreras i ECDIS. Det finns heller inga geografiska begränsningar för användningen av en sådan tjänst.

Preliminära resultat från ett vetenskapligt undersökningsprojekt visar att ENSI reducerar riskerna för en olycka med 20 procent.

 

[/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]