Fotograf: Peter Cornelissen

Kategori: Sjöfartsstatistik

Svenska handelsflottan blev lite större

Några ytterligare fartyg och några fler anställda – positivt, men inga stora förändringar i den svenska handelsflottan 2019.
Av nyss publicerad statistik för 2019 från Trafikanalys framgår att den svenskregistrerade flottan av större passagerarfartyg och lastfartyg (>100 brutto) ökade från 318 till 323 fartyg. Största tillskottet till flottan utgörs av fem tankfartyg.

[flowy_not_logged_in] [flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link] [/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber] [flowy_subscriber_only]�n Trafikanalys framgår att den svenskregistrerade flottan av större passagerarfartyg och lastfartyg (>100 brutto) ökade från 318 till 323 fartyg. Största tillskottet till flottan utgörs av fem tankfartyg.

Däremot minskade den totala bruttodräktigheten från 2,65 miljoner till 2,48 miljoner, och det är minskningen av stora torrlastfartyg som bidrar till den siffran.

Antalet anställda i den svenskregistrerade handelsflottan ökade marginellt, från 3.179 till 3.194 genomsnittligt anställda per dag. Kvinnliga styrmän ökade från 18 till 23 genomsnittligt anställda per dag. Andelen utländska medborgare i personalen minskade från 24 till 21 procent.

Användningen av de svenskregistrerade fartygen mätt i dagar minskade något; från 979 till 969 miljoner bruttodräktighetsdagar.

Sveriges andel i världshandelsflottan är oförändrad från föregående år; 0,5 procent mätt i antal fartyg och 0,2 procent mätt i brutto.

Den officiella statistiken över fartyg 2019 – Svenska och utländska fartyg i svensk regi 2019 bygger på uppgifter från det svenska fartygsregistret. Läs mer på Trafikanalys webbplats.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]