Svensk-finskt initiativ för hållbara transporter i Östersjön

Trafikutskottet i den svenska riksdagen och dess motsvarighet i Finland, Kommunikationsutskottet, har tagit initiativ till ett gemensamt transportpolitiskt seminarium den 1 september i St Petersburg. Då skall bl.a. hållbar sjöfart, sjömotorvägar, isbrytning och vintersjöfart diskuteras med ryska myndigheter, organisationer och företag.