Svenskt initiativ för forskning om fartygs överlevnadsförmåga

Med en budget på cirka 70 miljoner kronor skall sjösäkerhetsansvariga och forskare från åtta EU-länder inom ramen för forskningsprogrammet SURSHIP ta fram förslag för en ökad överlevnadsförmåga för fartyg. Avsikten är att utforma rekommendationer till IMO, som leder till att fartyg flyter längre och håller sig upprätta efter en olycka. De skall vara mer kollisions- och brandsäkra och säkerheten skall förbättras med nya stödsystem och bättre utbildning av besättningarna. Initiativet har tagits av Verket för innovationssystem, VINNOVA, och deltagarna kommer från Sverige, Tyskland, Storbritannien, Holland, Polen, Frankrike, Finland och Danmark.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.