Svartflaggat fartyg flottdraget i Vänern

Det 41 år gamla Hondurasflaggade torrlastfartyget ”Allora” har nu dragits av grundet i Lurö skärgård och är under bogsering till Otterbäcken dit hon beräknas anlända vid 16-tiden. Fartyget, som inte är lotspliktigt, gick hårt på grund natten till torsdagen sedan befälhavaren somnat på bryggan. Besättningen består av fem litauiska sjömän och några personskador har inte rapporterats. Lasten består av 620 ton natriumkarbonat som, enligt vad SST erfar, var på väg till en tvättmedelsfabrikant i Töreboda. Företaget skall ha köpt partiet via en importör i Halmstad, som i sin tur köpt det från ett polskt företag. Affären har enligt uppgift gjorts upp c.i.f. (cost, insurance and freight), vilket innebär att säljaren står för lastförsäkring och transport.Bärgningen görs av Röda Bolaget och Kustbevakningen och först har man fått läktra en del av lasten. – Fartyget är i så dålig strukturell kondition att lossdragningen har fått göras med mycket stor försiktighet, säger Ronnie Hanzén på Sjöfartsinspektionen. Röda Bolaget har haft kontakt med redaren i Litauen, men försäkringsläget är så oklart att Sjöfartsverket fått garantera kostnaderna för bärgningen.”Allora” har ett brutto på 517 men tillåts av Honduras att segla på sitt gamla mätbrev där hon har ett brutto på 252. Därmed slipper hon t.ex. ifrån kravet på AIS. Hon har fått nyttjandeförbud tre gånger de senaste 16 månaderna, bl.a. i Trollhättan då hon saknade ett ankare. På det andra ankaret saknades flyn samtidigt som kättingen var i dålig kondition. Hon är klassad av det polska registret.”Allora” är ett general cargo-fartyg som seglar med bulklaster. Om hon varit ett renodlat bulkfartyg hade hon tack vare sin nyttjandeförbudshistoria varit bannlyst av hamnstatsorganisationen Paris MOU och därmed inte kunnat segla i europeiska farvatten.Honduras finns på Paris MOU:s svarta lista över de flaggstater som får sämst resultat i hamnstatskontrollerna och är på listan klassat som ett ”mycket hög risks”-register.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only][/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]