Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Ekonomi | Torrlast

Problem med låg vattennivå i Vänern

Den låga vattennivån i Vänern gör att fartyg inte kan gå fullastade. Ett av de drabbade rederierna är Ahlmark Lines. 

Det är inte enbart jordbrukarna som tagit skada av den rekordheta sommaren. Torkan ställer även till det för sjöfarten. Ahlmark Lines är ett av rederierna som drabbas av Vänerns låga vattennivå. 

En decimeter

– Sjöfartsverket sänker djupgåendet från 5,40 till 5,30 och det kommer att drabba oss när det gäller dödviktslaster, säger Jörgen Kock, operativ chef på rederiet och fortsätter:

– Det är bekymmersamt att detta händer så tidigt på hösten. Nu ska det ju i stället fyllas på med vatten för sen sjunker det i allmänhet hela vintern fram till snösmältningen då det fylls på igen. 

100 ton

För Ahlmark Line betyder sänkningen av djupgåendet med en decimeter i runda slängar 100 ton mindre last. 

– Problemet är att ta sig in i sjön vid trösklarna i slusstrappan. I hamnarna är det inga bekymmer, möjligtvis med undantag i Otterbäcken. 

På Vänern har Ahlmark Lines framför allt linjetrafik mellan Kristinehamn och England. Man har även inkommande flöden på bland annat Otterbäcken och Lidköping. Än så länge ser inte Jörgen Kock att rederiet drabbas av några större ekonomiska förluster på grund av vattennivån. 

Risker

– Men får vi inte en påfyllning av vatten och det rinner undan mer och mer under vintern då blir det bekymmersamt. Varje ton man tappar är negativt och det är ju också där vinsten finns. Men det här är en av de risker som finns inom shipping och det kan man inte göra så mycket åt. 

Enligt SMHI ligger Vänerns medelvattenstånd i dag på 43,9 meter, en liknande vattennivå som uppmättes 2016, då Sjöfartsverket också sänkte djupgåendet till 5,30. Men det var i mitten av oktober.