Svag godsökning i Rotterdam

Godsmängderna genom Port of Rotterdam ökade med 0,8 procent till 433 miljoner ton under 2011, jämfört med föregående år. Detta innebär att hamnen har visat tillväxt under nio av de senaste tio åren.Containervolymerna ökade med sex procent till 11,9 miljoner teu, torrbulk ökade med tre procent till 87 miljoner ton medan flytande bulk minskade med sex procent till 179 miljoner ton. Den senare minskningen förklaras av höga oljepriser och lägre efterfrågan på oljeprodukter i nordvästra Europa. Roro-delen i Port of Rotterdam, som framförallt är riktad mot den brittiska marknaden, gick ned med fyra procent till 18 miljoner ton, beroende på en svag ekonomisk utveckling på de brittiska öarna.