Kraftig godsökning i Ystad

Godsvolymerna ökade med hela 18 procent under 2010 i Ystads Hamn. Enligt hamnledningen har tillväxten sett stark ut de senaste åren. Under krisåret 2009 ökade godsvolymerna med 11 procent. ”Under 2010 har godstrafiken på Polen (+17,1 procent) och den konventionella fartygstrafiken (+36,4 procent) varit den största förklaringen till framgångarna”, skriver hamnen i ett pressmeddelande.