Fotograf: Lars Andersson

Kategori: Passagerarsjöfart | Arbetsmarknad

Tarifflönerna tillbaka

Strejken i skärgårdstrafiken har avslutats och trafiken går som vanligt igen. I helgen kom parterna överens om ett nytt ettårigt avtal med 2,2 procents löneförhöjning.

– Det viktigaste för oss var att vi fick tillbaka tarifflönerna som normerande på central nivå, säger Sjöbefälsföreningens vd Mats Jäderland till Sjöfartstidningen och fortsätter:

– Visst hade vi gärna fått med några villkor från Waxholmsbolagsavtalet, men så som förhandlingarna utvecklade sig är vi nöjda med avtalet.   

Olika synsätt

Strejken har pågått sedan den 12 april och handlat dels om tarifflöner kontra individuella löner, dels om olika synsätt kring utformningen av ett nytt gemensamt branschavtal. 

Medan Sjöbefälsföreningen har stridit för en återgång till tarifflöner har motparten Almega kämpat hårt för individuella löner, och medan facket ville ha ett branschavtal som inkluderade såväl Waxholmsbolagsavtalet som Strömmaavtalet och Styrsöavtalet så var Almega av en helt annan åsikt.

Uppförsbacke

Lösningen blev att parterna enades om ett ettårigt avtal med 2,2 procents generell löneökning där Sjöbefälsföreningen visserligen fick igenom kraven på en återgång till tarifflöner men fick backa på kravet om ett gemensamt branschavtal. Framförallt berodde detta på att Waxholmsbolagsavtalet – som haft högst lönenivå och bäst villkor – upphörde i samband med att Stockholms Sjötrafik i höstas förlorade sin del av upphandlingen i Stockholms skärgårdstrafik.

– Rent juridiskt fanns inte Waxholmsbolagsavtalet kvar längre, så då blev avtalsläget för svårt. Uppförsbacken blev för stor, så vi fick släppa det och istället fokusera på att få igenom kraven med tarifflöner, vilket vi ju lyckades med, säger Mats Jäderland.

Två avtal

Förhandlingarna utmynnade nu istället i två olika kollektivavtal: Strömmaavtalet på ostkusten och Styrsöavtalet på västkusten, vilket motparten Almega ser positivt på.

– Det är helt naturligt att Waxholmsavtalet, som vuxit fram från skattesubventionerad verksamhet, har upphört. Företag efter företag har tvingats konstatera att man inte har varit konkurrenskraftig vid nya upphandlingar eller mot andra kommersiella aktörer. Till slut fanns det helt enkelt inte några företag som tillämpade Waxholmsavtalet. En olycklig avtalskonkurrens har därmed upphört vilket skapar bättre förutsättningar för en sund konkurrens inom branschen, säger Patrik Eidfelt, förhandlingschef vid Almega Tjänsteföretagen.

Räknas upp

Mats Jäderland är å sin sida även nöjd med att ingångslönerna nu också räknas upp.

– Ja, i och med att vi nu får tarifflöner räknas de ingångslöner som annars hade legat kvar på 2014 års nivå upp. Det var jätteviktigt för oss, så det känns jättebra. Det innebär att vi har säkrat upp mot den långsiktiga lönedumpningen för alla säsongsanställda, som nu slipper att gå med på vad som helst när de kanske ska ut på sitt första jobb.

”Beklagligt”

Hos Almega har man en något annorlunda syn på saken:

– Det är beklagligt att Sjöbefälsföreningen inte känner sig redo att vara med och modernisera branschen så att vi tillsammans bättre klarar av de utmaningar som vi står inför. Men på sikt kommer det vara omöjligt för facket att blunda för den pågående samhällsutvecklingen, säger Patrik Eidfelt, förhandlingschef vid Almega Tjänsteföretagen.