Fotograf: Thunbolaget

Kategori: Torrlast | Fartygsaffärer | Skeppsbyggnad

Största Vänerfartyget sjösatt

Thunbolagets husvarv Ferus Smit i Holland har nu sjösatt ytterligare ett fartyg för Lidköpingsrederiet. Det är det 27:e fartyget varvet i Groningen byggt för Thun, och hon blir betydligt mer energieffektiv än systerfartygen Eken, Leckö, Kinne och Tuna.

Torrlastfartyget gavs namnet Alice efter rederiets grundare Helge Källssons hustru Alice av gudmor Ann-Christin Bäckström, hustru till landshövding Lars Bäckström. Det är det tredje fartyget i rederiets 75-åriga historia som fått namnet Alice.

Alice skiljer sig från systrarna på flera sätt. Tack vare en nyutvecklad skrovform har hon en större dödvikt med en lastkapacitet på 5.110 ton. Det har också inneburit en rejäl sänkning av bränsleförbrukningen med hela 19 procents besparing jämfört med systerfartygen enligt modelltester. Ett modifierat elsystem som gör att hon kan segla med reducerat varvtal halverar ytterligare förbrukningen per timma.

– Det här är en förberedelse inför de nya reglerna för svavelutsläpp inom SECA 2015, men vi har länge arbetat aktivt med energibesparingar, säger vd Anders Källsson.

Alice är också utrustad med en BWT-anläggning (Ballast Water Treatment) och propelleraxeln är vattensmord för att undvika oljeläckage.

 

Kommentarer

  • Rolf B Bertilson

    Det finns inget bättre både miljömässigt och ekonomiskt än att transportera stora laster med fartyg – där det är möjligt. Nu har Thun anpassat sig till den storlek på slussarna i Trollhätte kanal som troligen inte kommer att ändras under överskådlig tid. Klokt och bra gjort och lycka till med det nya fartyget!

  • Lars Hult

    Har hon någon flagg ombord ?????

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.