Fotograf: Fredrik Davidson

Kategori: Fartygsaffärer | Tank

Stena Bulk investerar i sex kemtankfartyg

Stena Bulk/Stena Weco och Golden Agri köper sex kemtankfartyg byggda 2008-2009 för USD 100 miljoner.

– Fartygen ska frakta kemikalier och vegetabiliska oljor på internationell basis. Vi har tagit leverans av fem utav fartygen och det sjätte levereras i nästa vecka, säger Erik Hånell, vd för Stena Bulk och Stena Weco, till Sjöfartstidningen.

17.000 dwt

Samriskbolaget Golden Stena Weco, som är ett joint venture mellan Stena Weco och Golden Agri-Resources kommer att ansvara för den kommersiella driften av fartygen på 17.000 dwt som byggdes på sydkoreanska Samho Shipbuilding 2008-2009. Säljare är Polemisgruppen.

– Golden Stena Weco med huvudkontor i Singapore har nu den kommersiella driften för åtta fartyg, genom partnerskapet samägda kemikaliefartyg och ytterligare ett antal tidsbefraktade fartyg. Den nu gjorda investeringen är ytterligare ett steg i att bygga vårt gemensamma joint venture. Vi ser det också som ett led i utvecklingen att ta marknadsandelar framför allt i Asien och på sikt genom våra nära partners etablera oss inom detta segment i nya områden med en möjlig utveckling på andra kontinenter, säger Erik Hånell.

GSW i namnen

Fartygen får namnen: GSW Forward, GSW Fabulous, GSW Frontier, GSW Fortune, GSW Future och GSW Fighter. De övriga fartygen i flottan är systerfartygen Golden Avenue och systerfartyget Golden Adventure.

Stena Weco, som bildades i början av 2011 ägs till lika delar av Stena Bulk och danska Dannebrog.