Kategori: Miljö | Politik | Regelverk

Stark reaktion på 0,5-bränslenas sotutsläpp

Organisationen Clean Arctic Alliance ställer nu aktörer i bränsleindustrin mot väggen. Bakgrunden är avslöjandet att flera nya lågsvavliga hybridbränslen släpper ut mer sot än till och med tjockolja.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only] till och med tjockolja.

The Clean Arctic Alliance, en sammanslutning av miljöorganisationer som verkar för förbud mot HFO inom sjöfart i arktiska vatten, reagerar starkt på den finsk-tyska analysen av marina bränslen som uppdagar att flera nya lågsvavliga hybridbränslen, så kallade VLFSO eller 0,5-bränslen, släpper ut mer sot än alla andra bränslen i studien, inklusive HFO.

Analysen visar ett samband mellan 0,5-bränslenas högre andel aromatiska kolväten och ökade utsläpp av en typ av sot, black carbon, som har starkt negativ inverkan på i synnerhet arktisk miljö och i förlängningen klimatet.

Direkta frågor

Clean Arctic Alliance har skickat ett brev med direkta frågor till ett antal organisationer som alla påverkar bränsleindustrin. Alla organisationerna – IACS, IBIA, IPIECA, IMarEST, IUMI, OCIMF och Royal Institute of Naval Architects – har också rådgivande status i IMO. Frågorna de får i brevet är:

  • Var ni medvetna om att dessa nya lågsvavliga bränsleblandningar innehöll mer aromatiska kolväten?
  • Var ni medvetna om kopplingen mellan aromatiska kolväten och större utsläpp av black carbon?
  • Om svaret på ovanstående frågor är ja, varför försökte ni inte omedelbart stoppa tillverkningen av dessa bränslen och underrätta IMO?

Förklaring nödvändig

”Vi skriver till er för att det är svårt att se hur experter på marina bränslen som ni inte kunde vara medvetna om de högre halterna av aromatiska kolväten i dessa nya bränslen och om kopplingen mellan aromatiska kolväten och utsläpp av black carbon, och vi tycker att en förklaring från industri och raffinaderier är högst nödvändig”, står det i brevet, som undertecknas av Dr Sian Prior, Lead Advisor på Clean Arctic Alliance.

Snart PPR-möte

I ett pressmeddelande uppmanar Clean Arctic Alliance IMO att verka för en omedelbar övergång till destillatbränslen i Arktis och utveckling av förbud mot bränslen med stora utsläpp av black carbon.

I februari sammanträder IMO:s Sub-Committee on Pollution Prevention and Response och på det mötet ska skrivelsen med den finsk-tyska bränsleanalysen behandlas.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]