Fotograf: Arkivbild: Anna Janson

Kategori: Miljö | Regelverk

Mer sot från 0,5-bränslen

IMO 2020-reglerna hade inte ens hunnit träda i kraft när 0,5-bränslena blev föremål för krav på begränsning.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]r krav på begränsning.

Det rapporterar splash247.com, som har läst en skrivelse som Finland och Tyskland skickade till IMO:s Sub-Committee on Pollution Prevention and Response i november 2019. Enligt skrivelsen släpper de lågsvavliga 0,5-bränslena ut mer black carbon (sot) än tjockolja/HFO.

Aromatiska kolväten orsaken

Tyskland har enligt erkända metoder låtit genomföra analyser av bränslen med olika svavelhalt. De fann att de undersökta 0,5-bränslena innehåller en högre halt av aromatiska kolväten än HFO med 2,5 procent svavelhalt, vilket ger upphov till större utsläpp av black carbon hos 0,5-bränslena.

Ökning vid lägre motoreffekt

”Mätningarna visar att förbränning av bränslen med högre halt av aromatiska kolväten släpper ut högre koncentrationer av black carbon. De nya hybrid-bränslena med 0,5 procent svavelhalt som användes i studien innehöll en hög andel aromatiska kolväten på mellan 70 och 95 procent, vilket resulterade i en ökning av black carbon-utsläpp på mellan 10 och 85 procent jämfört med HFO”, står det i den tysk-finska skrivelsen, där det också framgår att utsläppen av black carbon blev större om testmotorn kördes på lägre än full effekt.

Förmörkar is- och snöytor

Black carbon är den engelska benämningen på en partikelförening som utgör en väsentlig del av partikelutsläppen från delvis förbränning av fossila bränslen. Utsläpp av black carbon är ett problem i synnerhet i arktiska områden, eftersom det när det lägger sig på is och snö gör ytan mörkare, vilket ökar absorptionen av värmestrålning från solen.

Inkludering i ISO-standard

På flera av IMO:s MEPC-möten har man diskuterat sätt att komma åt problemet med black carbon-utsläpp från sjötransporter. Den finsk-tyska skrivelsen till IMO framför förslaget att inkludera halten av aromatiska kolväten i bunkerstandarden ISO 8217, som definierar marina bränslen.

”Det skulle möjliggöra en bättre kvalifikation av marina bränslen med hänsyn till deras miljöprestanda vad gäller black carbon-utsläpp”, står det i skrivelsen.

Den som vill fördjupa sig ytterligare i den tyska analysen av 0,5-bränslena kan läsa här.

[/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]