SRAB Shipping i motvind

Det går fortsatt tungt för svenska SRAB Shipping, det första halvåret har innehållit fallande intäkter, ett återlevererat fartyg och ett förlist fartyg. Kemikalie- och produkttankfartyget Prima återlevererades i maj av Preem, efter detta gick fartyget direkt till varv för att utföra sin första klassningsdockning vilket tog cirka 15 dagar till en kostnad av SEK 5,5 miljoner. Fartyget tradar nu på spotmarknaden. Bolaget skriver i halvårsrapporten att kostnadsnivån för att driva rederiets tankflotta bestående av tre fartyg är hög och att man försöker sänka driftskostnaderna. Marknaden inger inte mycket hopp.”Marknaden under andra kvartalet har, efter uppgången under vintermånaderna, fallit och fraktnivåerna ligger nu åter på en nivå där redarna i bästa fall fått täckning för sina driftskostnader. Tillgången på laster har dock varit väsentligt bättre än motsvarande period föregående år men detta har ännu inte gett något avtryck på fraktraterna”, skriver man.Den 22 juli förliste ett av torrlastfartygen, Union Neptune, i Biscayabukten, på väg från Bordeaux till Rotterdam. Fartyget fick en lastförskjutning och besättningen fick till slut, oskadda, lämna fartyget.”Förlisningen är att betrakta som ett ”total loss” och försäkringsersättning kommer därmed väl att täcka förlusten av fartyg.”Koncernens omsättning under perioden sjönk med 13 procent till SEK 31,5 miljoner, detta beroende på lägre timecharterhyror, lägre dollarkurs samt återleveransen av Prima. Rörelseresultatet var SEK 13,4 miljoner, jämfört med -6,7 miljoner motsvarande period i fjol.Rörelseresultatet har påverkats positivt med SEK 30,2 miljoner på grund av förvärv av utestående aktier i dotterbolag. Under det första kvartalet såldes dessutom två av torrlastfartygen Peak Oslo och Peak Bergen. Pengarna har använts till att betala amorteringar på banklån. Rederiets nettoskuld uppgår till -SEK 323 miljoner.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only][/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]