Mols-Linien i hård motvind

Mols-Linien A/S redovisar storförlust på DKK 77,5 miljoner efter ett dåligt 2010 med fallande personbils- och passagerarsiffror. Dessutom tampas Mols-Linien med stora kostnadsökningar på grund av det höga oljepriset, vilket inneburit DKK 45 miljoner i extra kostnader för HSC-färjorna och DKK 13 miljoner för ropax-färjorna. Intäkterna minskade med omkring 3 procent till DKK 653 miljoner under 2010. Antalet personbilar föll från 770.861 till 757.823 enheter medan antalet lastbilar ökade något från 251.508 år 2009 till 251.774.Till råga på allt har Mols-Linien haft problem på ägarsidan, där ägare med 24,5 procent av aktierna har begärt konkurs. Aktierna som ägs av Rudersdal A/S (16,9 procent) och Hans-Erik Palm Holding A/S (7,63 procent) överläts till Amagerbanken, som i sin tur har gått i konkurs.