Sovcomflot och Shell i LNG-samarbete

Shell och ryska Sovcomflot har undertecknat ett samarbetsavtal kring LNG-projekt i Ryssland, inklusive offshoreprojekt i Arktis. Överenskommelsen inkluderar bland annat fördjupat samarbete inom Sakhalin II-projektet, utveckling av gemensamma shipping-lösningar för naturgasfält vid Yamal-halvön samt vidare förbättring av LNG-transporter inkluderat isförhållanden.Bolagen har också skrivit under ett avtal där Shell tar timecharter av Sovcomflot aframax-tankers, för att frakta råolja från nordvästra Europa och Medelhavet.