Shell chartrar LNG-fartyg av Golar

Golar LNG har fått femåriga charteravtal för tre LNG-tankers, 2004-byggda ”Golar Viking” på 140.000 kubikmeter, nybygget ”Golar Asia” på 145.700 och nybygge 2234 vid Daewoo, som levereras nästa år. Befraktare är Shell International Trading and Shipping Co (Stasco) och dagshyrorna varierar på USD 30.000–70.000. Affären har mäklats av Braemar Seascope i London och har en särskild struktur. Ingen av parterna vill dock avslöja några detaljer. Enligt källor skall dock Golar ha accepterat rater under marknadsnivåerna, eftersom det var viktigt för rederiet att få in fartygen i Stascos flotta. Efter denna affär har Golar tre fartyg kvar utan kontraktstäckning, två byggda 2004 och ett nybygge för leverans 2007.