Tuffare svavelkrav i förlängt bunkerkontrakt mellan WWL och Shell

Wallenius Wilhelmsen Logistics och Shell Marine/Sannes har förlängt avtalet om leveranser av lågsvavlig olja. Avtalet omfattar 400.000 ton bunkerolja för leveranser i Göteborg och Bremerhaven. Förra årets mål på ett snitt på 1,5 procents svavelinnehåll i bunkeroljan totalt sett för WWL:s trafik globalt överträffades när man nådde ett snitt på 1,3. Oljan som levereras från Göteborg har en svavelhalt på 0,6–0,9 procent, medan leveranserna från Bremerhaven ligger på 1,0–1,5 procent. Årets globala mål för WWL:s flotta är ett snitt på 1,05 procent.