Fotograf: Anna Lundberg

Kategori: Utbildning | Säkerhet

Skapar nytt paradigm för vidareutbildning

Hans Hederström gör comeback i svensk sjöfart med en professur på Chalmers Tekniska Högskola.

I dag torsdag installeras Hans Hederström som professor på Chalmers Tekniska Högskola. Hans formella titel är professor of the practice och han är knuten till avdelningen för maritima studier under minst två år. 

Hans Hederström kommer senast från jobbet som chef för Csmart, kryssningsjätten Carnival Corporations träningscenter i nederländska Almere. Där har han byggt upp och lett verksamheten vid det stora tränings- och simulatorcentret som tränar och utbildar Carnivals alla befäl med sina alldeles egna metoder, vilka Hederström har haft en stor del i att utveckla.

Stack ut hakan

Hans Hederström började redan under sin tid som lots i Göteborgsområdet på 1980-talet, inspirerad av sin förebild Kari Larjo, att sticka ut hakan med sina nya idéer om bland annat ruttplanering.

Senare kom han i samarbete med kollegor och rederier som Star Cruises och P&O Princess Cruises att skapa nya metoder för bryggmanagement, rollbaserad BRM, som vände uppochned (eller snarare bakochfram) på hur ett bryggteam arbetar. Metoderna är i dag standard inom Carnival och tillämpas även inom andra rederier.

Utskrattad

Under sin installationsföreläsning berättade han om hur han emellanåt under sin yrkeskarriär har blivit både förlöjligad och utskrattad av den svenska sjöfartsbranschen när han envist har framfört idéer som går på tvärs mot praxis.

Han nämner en artikel han fick publicerad 1985 i Sjöfartstidningen som exempel. Artikeln handlar om bryggrutiner med lots ombord och inleds med orden ”Är det så att dagens sjöfart dras med en konservativ belastning som kan hänföras till segelfartygens tid?”.

– Förändring gör ont och den här branschen är en aning konservativ, konstaterade Hans Hederström under dagens installationsföreläsning.

Nu är han tillbaka i Sverige med ett stolt bagage av systemförändrande arbete för en säkrare sjöfart.

Paradigmskifte

Hans installationsföreläsning handlade till stor del om hur han i grunden vill förändra hur svensk sjöfart bedriver vidareutbildning för aktivt befäl. Hans idéer knyter an till rollbaserad BRM – han vill att utbildning och träning ska vara proaktiv och utgå från yrkesrollen och kraven som den medför.

– Jag vill introducera ett paradigmskifte i maritim utbildning och yrkesutveckling. Jag tror att vi kan prestera bättre.

Han tog också upp hur avgörande ledarskapsutbildning är för säker operation av ett fartyg.

– Det största hindret för att åstadkomma förbättringar inom sjösäkerhet är bristen på adekvat ledarskapsutbildning.

Sponsrad professur

Efter installationstalet undertecknades ett avtal mellan Chalmers och Carnival, representerat av Hans Hederströms efterträdare på Csmart Bill Truelove. Samarbetsavtalet innebär att Carnival sponsrar Hans Hederströms professur under två år.

Reportage för nedladdning

I kommande nummer av Sjöfartstidningen publiceras en längre intervju med Hans Hederström, där han berättar om sina revolutionerande planer för maritim vidareutbildning. I väntan på det bjuder vi på det stora reportaget om Csmart och Hans Hederström som fanns med i sommarnumret av Sjöfartstidningen 2017. Klicka här för att ladda ned reportaget (PDF 1,7 MB).