Sjöfartsverket flaggar för kraftig förlust

Under första halvåret i år var de avgiftspliktiga volymerna i svenska farleder 16 procent mindre än under motsvarande period förra året. Detta i kombination med minskade anslag för verksamheter som inte skall belasta sjöfarten, ökade kostnader för helikopterberedskap och dryga pensionskostnader gör att Sjöfartsverket nu uppskattar att årets resultat kommer att bli en förlust kring 245 milIjoner kronor. Även överföringen av Sjöfartsinspektionen till Transportstyrelsen har belastat resultatet negativt. Verket har sjösatt ett effektivitetsprogram som skall ge 50 miljoner kronor i besparingar på årsbasis.