Kraftig förlust för Nordic Tankers

Liksom flera andra småtankoperatörer hade Nordic Tankers ett historiskt svårt år 2009. Förlusten efter skatt uppgick till USD 94,5 miljoner efter betydande nedskrivningar. Före nedskrivningar var förlusten USD 9,7 miljoner. Nettointäkterna föll från USD 45,3 miljoner under 2008 till USD 29,9 under 2009. Under året minskade det egna kapitalet från USD 115,3 miljoner till USD 20,5 miljoner. Styrelsen anser att resultatet är otillfredsställande under ett år som inneburit stora förändringar för Nordic Tankers. Företaget driver 70 produkt- och kemikalietankers efter sammanslagningen med Clipper Tankers. Den tidigare vice vd:n i A P Møller-Mærsk, Knud Pontoppidan, föreslås bli ny styrelseordförande. Den norske bankmannen Erik Bartnes och Henrik Lund Dal, finansdirektör i Clipper Group, är förslagna som nya styrelseledamöter.