Kategori: Politik

SEKO – Billigast är inte bäst

Replik: SEKO Sjöfolk är inte nöjda med hur tre centerpartisterna på debatt-sidan i förra numret reducerade svensk sjöfartspolitik till lönekostnader. 

Vi blir glada när riksdagsledamöter tycker till om Sveriges sjöfart, eftersom vi vill att riksdagen och regeringen ska ha ambitioner och mål för sin sjöfartspolitik. Men att som de centerpartistiska riksdagsledamöterna Ola Johansson, Anders Åkesson och Anders Flanking reducera den svenska sjöfartens konkurrensförutsättningar till att endast handla om en fråga om bemanningskostnader är att göra det för enkelt för sig. För att göra den svenska sjöfarten konkurrenskraftig och hållbar behöver Sverige ta ett helhetsgrepp och reformera sin sjöfartspolitik.

SEKO vill att Sverige ska vara ett föregångsland i det internationella arbetet för säkerhet, miljö och arbetsrätt. Vi ser att riksdagen och regeringen nu har möjlighet att ta ett helhetsgrepp kring den svenska sjöfartspolitiken. I dag är det både för dyrt och krångligt för rederier att registrera och ha svensk flagg på sina fartyg. 

Därför borde Sverige införa sådant som redan finns i de flesta andra sjöfartsnationer i EU: Tonnageskatt, flexibelt sjöfartsstöd, ett enklare regelverk och så måste det bli billigare att registrera svensk flagg. Den svenska sjöfarten har goda förutsättningar att konkurrera med en säker och miljömedveten sjöfart som har kvalitet. När det gäller konkurrensvillkoren inom andra näringar hör man sällan argumentet ”billigast är bäst”. Men för sjöfarten verkar det som att hela den svenska näringen står och faller med arbetsgivarnas lönekostnader.

I sitt debattinlägg försöker de centerpartistiska riksdags-ledamöterna misstänkliggöra facket och våra skäl till varför vi inte vill att Sverige ska införa ett svenskt internationellt skeppsregister (SIS). Därför vill vi passa på att klargöra SEKO:s hållning. Om Sverige ska införa ett SIS behöver riksdagen genomföra lagförändringar som strider mot både ILO:s kärnkonventioner och mot Europakonventionen. Lagen om anställningsskydd (LAS) måste skrivas om så att det blir saklig grund för uppsägning när ett fartyg flaggas om, medbestämmandelagen (MBL) måste ändras så att de svenska sjöfackliga organisationerna förlorar rätten att teckna kollektivavtal och förhandla med arbetsgivaren och även socialförsäkringslagen (SSL) måste ändras så att utomeuropéer diskrimineras och inte längre täcks av svenska socialförsäkringar såsom pensioner och sjukförsäkring.

Detta ska sättas i relation till att Sverige har en lång och respektabel tradition av att driva på det internationella arbetet för miljö och mänskliga rättigheter, även inom sjöfarten. Många människor lider i dag i sviterna av miljöproblem, bristande säkerhet och oacceptabla arbetsförhållanden. Om Sverige ska fortsätta att arbeta för att internationella konventioner om miljö, säkerhet och arbetsrätt inte bara efterlevs utan också stärks, kan inte riksdagen genomföra lagändringar som strider mot FN-organet ILO:s kärnkonventioner.

Om Sverige med trovärdighet ska kunna ta ett ansvar och driva på det internationella förbättringsarbetet för sjösäkerhet, miljö och arbetsförhållanden, måste det finnas en svensk sjöfartsnäring att tala om. Och den behöver vara både konkurrenskraftig och långsiktigt hållbar. Sverige kan stärka sin sjöfartspolitik och låta den svenska fartygsflaggan fortsätta stå för ett trovärdigt agerande när det gäller säkerhet och miljö och anständiga anställningsvillkor. Men då krävs det ett helhetsgrepp med nationella ambitioner och mål som innefattar mer än att bara få ner lönekostnaderna. Vi hjälper gärna till med idéer och förslag på åtgärder, det är bara att höra av sig.

Tomas Abrahamsson, vice förbundsordförande SEKO 

Kenny Reinhold, ordförande för SEKO sjöfolk