Sämre marginaler för Color Line

Color-koncernen där Color Line utgör merparten redovisar sämre marginaler, betalar ingen utdelning och planerar investeringar i nytt tonnage. Moderbolaget för Color Line och Color Hotel Skagen nådde ett rörelseresultat på NOK 352 miljoner, att jämföra med NOK 456 miljoner 2003. Intäkterna steg dock från NOK 3,82 miljarder till NOK 3,94 miljarder. Det sämre resultatet hänförs huvudsakligen till leveransen av ”Color Fantasy”, en investering på totalt NOK 2,5 miljarder. Som SST rapporterade i förra nyhetsbrevet har rederiet köpt höghastighetsfärjan ”Silvia Ana” för USD 11,75 miljoner från Boeing Leasing company för leverans i juni. Nästa investering är ett systerfartyg till ”Color Fantasy” och ett intentionsavtal har skrivits med Aker Finnyards.I slutet av april tar rederiet upp kampen med Fjord Line när man sätter in ”Prinsesse Ragnhild” i trafik mellan Bergen, Stavanger och Hirtshals.