Sämre marginaler för Frontline

Frontline redovisar en vinst för 2006 på USD 516 miljoner och intäkter på USD 1,58 miljarder, mot en vinst på USD 606,8 miljoner och en omsättning på USD 1,51 miljarder året innan. Intäktsförluster vid torrdockning låg på USD 134 miljoner, ungefär samma nivå som året innan. Den genomsnittliga t/c-ekvivalenten för rederiets VLCC och suezmaxfartyg föll till USD 48.000 respektive USD 31.200 per dag, från USD 59.800 och USD 40.000 per dag året innan. Breakevennivån är dock jämförelsevis låg med USD 30.200 per dag för VLCC och USD 22.600 för suezmaxarna. För att minimera riskerna knyter man upp fler fartyg på tidsbefraktning och nu opereras 34 procent av flottan på tidsbefraktningsavtal.