Förbättrade marginaler för Siem Offshore

De ekonomiska marginalerna för Siem Offshore förbättrades avsevärt 2007 och resulterade i ett rekordresultat. Nettovinsten var USD 120,46 miljoner jämfört med USD 44,52 miljoner 2006. Intäkterna mer än dubblerades från USD 73,55 miljoner under 2006 till USD 159,34 miljoner 2007. Siem Offshore kommenterade marknaden i sin årsrapport: ”Det höga antalet fartyg under konstruktion är oroande och ytterligare orders kan leda till ett överskott av supportfartyg för offshoreindustrin.”