S-Man näst störst i världen på mindre tankfartyg

S-Man i Göteborg som levererar pannor och värmesystem för alla typer av fartyg är nu näst störst i världen när det gäller system för tankfartyg upp till 25.000 ton dödvikt. I Göteborg finns 14 anställda som konstruerar, sätter ihop och levererar ång-, hetvatten- och hetoljesystem. Företaget är svenskägt men ingår i Euro Boilers Group där också det italienska systerföretaget Garioni Laval, som tillverkar pannorna, ingår.