Rökförbud på filippinska färjor

Filippinska myndigheter kommer att begränsa möjligheterna till rökning ombord på alla passagerafartyg/lastfartyg i inrikes trafik. Rökning kommer endast att vara tillåten ute på öppet däck och i speciellt inredda rökrum i inredningen. Grunden till detta är den brand som den 9 mars bröt ut ombord på Fastferry 12 på resa mellan Cebu till Cagayan de Oro på Filippinerna. Orsaken till branden var att en av passagerare hade kastat en cigarett i en papperskorg i en av hytterna. Ombord på fartyget fanns 800 passagerare. Ingen ombord skadades men kostnaden för skadorna beräknas uppgå till 392,000 USD.