Filippinska fartyg och sjömän förbjuds i piratvatten

Den filippinska presidenten Gloria Arroyo har förbjudit filippinska sjömän på fartyg som trafikerar utanför säkerhetskorridorerna i Adenviken eller som seglar nära den somaliska kusten. Filippinsk-flaggade fartyg får heller inte segla genom Adenviken eller närmare Somalia än 200 distansminuter. Förbudet är en reaktion på att över 100 filippinska sjömän är gisslan hos somaliska pirater idag.Det har redan riktats kraftig kritik mot förbudet, som av många ses som ett populistiskt initiativ för att möta den den inhemska kritiken mot regeringens hanterande av gisslansituationen. Det finns också oklarheter kring förbudet, inte minst när det gäller uppföljningen. Det är också oklart vem som skall straffas, och hur, om ett fartyg bryter mot förbudet: rederiet, managementbolaget, bemanningsagenturen, befraktaren eller den enskilde sjömannen.