Röda siffror för Concordia Maritime

Concordia Maritime gjorde ett resultat efter skatt på SEK -365,7 miljoner för årets första nio månader, jämfört med ett positivt resultat på 58,9 miljoner ifjol. Orsaken till den kraftiga förlusten var en värdenedskrivning av flottan på SEK 411 miljoner.Under det tredje kvartalet gjorde bolaget ett resultat på SEK 4,1 miljoner efter skatt, jämfört med 20,1 miljoner motsvarande period ifjol. Under perioden juli–september generade fartygen i genomsnitt USD 11.000 per dag på spotmarknaden, jämfört med de tidsbefraktade fartygen som låg på USD 21.000/dag. Under kvartalet var åtta av totalt 13 fartyg i flottan sysselsatta på tidsbefraktningskontrakt.Per den 30 september låg den disponibla likviditeten på SEK 570 miljoner, en nedgång med närmare 100 miljoner på ett år.