Fotograf: Bent Mikkelsen

Kategori: Ekonomi

Fortsatt röda siffror för Transatlantic

Det fortsätter att gå mycket tungt för Transatlantic, för årets sex första månader redovisar man en förlust på SEK 256 miljoner (SEK -105 miljoner i fjol) efter skatt, förlusten för det andra kvartalet skrivs till 124 miljoner (-52 miljoner). Nettoomsättningen för det första halvåret landar på SEK 1,7 miljarder (1,2 miljarder).

”Resultatet för Q2 blev som väntat svagt, både för Viking Supply Ships och Industrial shipping, men på grund av besparingsåtgärder och säsongseffekter är det underliggande rörelseresultatet bättre i Q2 än i Q1. Däremot belastas resultatet med ett antal engångsavsättningar om -28 MSEK som bland annat avser fortsatta omstruktureringar och en kundkonkurs. Även i jämförelse med samma period 2011, presterar vi ett sämre resultat i år främst till följd av att de satsningar vi gjort inom offshore och de förvärv vi gjort ännu inte gett förväntade resultat”, skriver vd och koncernchefen Henning E. Jensen, i delårsrapporten.

Spotmarknaden för Viking Supply Ships är fortsatt svag, på grund av uppskjutna projekt och fler fartyg som slåss om uppdragen. Enligt Henning E. Jensen siktar divisionen på att göra break-even för årets resterande sex månader. Industrial Shipping kämpar också i en svag marknad, och för att slimma kostnaderna har flottan minskats ned (från 48 vid årsskiftet till 35 idag), fartyg flaggats ut och den ombordanställda personalstyrkan reducerats.  Senast sade Transatlantic upp 25 svenskanställda sjömän och flaggade ut fyra fartyg. Fartygen som berörs av utflaggning är TransFighter och TransFalcon till Gibraltar samt TransPine och TransWood till Nederländerna. Utflaggningarna planeras att genoms under hösten.

Danska Corral Line i Gråsten har köpt Transatlantics containerfartyg Transnjord som fått namnet Alondra och Panama-flagg. Fartyget köps med ombyggnad i åtanke, hon väntas inom kort att segla till varv för ombyggnad. Efter ombyggnaden ska hon segla med levande boskap från Australien till Asien, Amerika och Afrika. 

Alondra byggdes av J. J. Sietas i Hamburg 1995 för Lehmann Rhederei i Lübeck, men har alltid seglat i linjefart på den svenska östkusten. Fartyget blir den första tonnageförnyelsen för Corral Line på tio år.