Redareföreningen sätter press på regeringen i piratfrågan

Sveriges Redareförening är djupt oroad över situationen i Adenviken där antalet piratattacker urartat – i ett brev kräver nu redareföreningen att svenska regeringen aktivt verkar för en förlängning av FN:s resolution 1816 som upphör att gälla den 2 december. Resolutionen innebär att länder som sluter avtal med Somalias övergångsregering får rätt att ingripa med militärfartyg för att slå ner mot piratdåd även på somaliskt vatten. Redareföreningen uppmanar också regeringen att ”ställa nödvändiga resurser till förfogande, inom ramen för resolution 1816, i syfte att skydda sjömännen i den internationella handelssjöfarten och förebygga skada för sjöfarten”.