Barrot sätter press på Storbritannien om IMO-representation

EU-kommissionen har inte gett upp försöken om att få representera hela unionen i det internationella sjöfartsorganet IMO. EU:s transportkommissionär Jacques Barrot, säger att han kommer att sätta press på Storbritannien att ta upp frågan under sitt ordförandeskap. Storbritannien och länder som Cypern, Malta och Grekland menar alla att regionalt medlemskap underminerar enskilda staters roll. Vid EU:s transportministermöte i denna vecka togs inget beslut i frågan.Internationella redareföreningen, ICS, har tidigare varnat för att EU-kommissionens ambitioner riskerar att försvaga regelutvecklingen inom IMO. ICS menar att den tekniska kompetens som kommer IMO till del främst kommer från de enskilda medlemsländerna inom EU.