Port of Tallinn planerar att köpa isbrytare

Tallinns hamnbolag AS Tallinna Sadam (Port of Tallinn) planerar att köpa en isbrytare för upp till EUR 50 miljoner. Hamnbolagets förvaltningsråd har beslutat om detta eftersom Estlands enda isbrytare Tarmo snart blir 50 år gammal. Tarmo har visat sig vara klart otillräcklig för att hålla de estniska hamnarna öppna under de senaste kalla vintrarna. Förvaltningsrådets ordförande Neinar Seli förklarar att godstransporterna över estniska hamnar har utvecklats både beträffande ankommande och avgående gods och under svåra isförhållanden kan även passagerartrafiken bli lidande.Port of Tallinn planerar att köpa en andrahandsisbrytare eftersom ett nybygge skulle bli minst dubbelt så dyrt. Hamnbolaget hanterar köpet som ett affärsprojekt och kommer att erbjuda isbrytningstjänster till andra estniska hamnar än de egna och möjligtvis även till andra Östersjöhamnar. Isbrytaren skulle assistera närmast i Muuga, hamnarna i Kopli- och Tallinnviken, Paldiski samt i Pärnu, Kunda och Sillamäe.Hamnbolaget hoppas på att kunna chartra ut isbrytaren under den isfria säsongen för att täcka dess kostnader.