Kraftig minskning av transitgods i Port of Tallinn

Hamnarna i hamnbolaget AS Tallinna Sadam (Port of Tallinn) hanterade under årets första sju månader 24,3 miljoner ton gods, vilket är 1,1 procent mer än under samma period i fjol. Minskad godsomsättning under sommarmånaderna kan dock komma att påverka helårsresultatet. Minskningen av hanteringen av flytande gods började i maj och under juni och juli har hamnbolaget hanterat 456.000 ton mindre än under samma period i fjol. Samma sak har hänt med kolhanteringen – under de sista tre månaderna har man lastat 1,3 miljoner ton mindre än under motsvarande period i fjol. Också gödselhanteringen har drabbats, där är skillnaden mellan de två senaste månaderna i år och i fjol minus 160.000 ton.Hamnbolaget skulle betala hälften av sin vinst som utdelning till staten på EEK 300 miljoner (EUR 19,2 miljoner) i tre inbetalningar under maj, juni och juli. Estniska regeringen har förlängt den perioden med fyra månader för att inte skada hamnens finanser, när intäkterna från transithanteringen har minskat samtidigt som stora investeringar har planerats i Muuga hamn.