Fotograf: Rikard Engström

Kategori: Miljö | Regelverk

Östersjöpris till Helcom

Östersjöfonden ger sitt årliga Östersjöpris till Helcom Maritime för sitt arbete med att minska utsläppen från sjöfarten på Östersjön.

Helcom Maritime Working Group belönas med 20.000 euro, enligt ett pressmeddelande från Transportstyrelsen som företräder Sverige i det Östersjögemensamma forumet.

NECA

I motiveringen lyfter man framför allt fram två initiativ: Förbudet att släppa ut toalettavfall från passagerarfartyg och införandet av skärpta bestämmelser för utsläpp till luft av kväveoxider (NOx Emission Control Area, NECA).

Helcom Maritime Working Group har fungerat som pådrivare och tagit fram underlag till beslut, som sedan har fattats i FN:s internationella sjöfartsorganisation International Maritime Organization (IMO).

Samarbetat länge

Anna Petersson är sektionschef på Transportstyrelsens sjö- och luftfartsavdelningen och därutöver ordförande i Helcom:

– Det är oerhört glädjande och en stor ära. Vi är så många som har samarbetat länge med det här. Det känns verkligen roligt att få vara med och göra skillnad på riktigt, säger Anna Petersson i pressmeddelandet.

Priset delas ut fredagen den 12 maj i Mariehamn.