Carlgren vill modernisera Helcom

Miljöminister Andreas Carlgren vill förändra och stärka Helcom på en rad punkter, det sa han i ett tal på ett Helcom-seminarium i Stockholm. Sverige är ordförande för Helcom under 2010 till 2012 och Carlgren tog upp fyra punkter, som är svåra att tolka som annat än kritik mot hur Helcom fungerat hittills, där organisationen bör förbättras.För det första anser Carlgren att organisationen på ett bättre sätt behöver nå politikerna på högsta nivå, varför han vill ha årliga ministermöten dit en operationell grupp från Helcom ska rapportera. För det andra anser Carlgren att Helcom kan ge ett bättre stöd till medlemsländerna när de ska implementera miljöförbättrande åtgärder, för det tredje behöver organisationens roll stärkas och förtydligas när det gäller att utveckla och implementera EU-regler i Östersjöregionen. Slutligen säger Carlgren att bättre vetenskapliga belägg skulle kunna stärka både Helcoms och de enskilda medlemsländernas arbete.