Dykare från danska JD Contractor gör sig redo att gå ner till Skytteren på 74 meters djup.

Fotograf: HaV

Kategori: Miljö

Oljan sanerad från Sveriges miljöfarligaste vrak

Skytteren har klassats som Sveriges miljöfarligaste vrak. Nu har 175.000 liter olja och oljeblandat vatten tagits upp från vraket som ligger utanför Lysekil.

Det var i september 2021 som arbetet startade med att ta upp oljan från Skytteren som ligger i en skärgård med mycket känslig natur.

– Det känns väldigt tillfredsställande att veta att denna stora mängd olja inte kommer att läcka ut och drabba den marina miljön, säger Mats Svensson, chef för havsförvaltningsavdelningen vid Havs- och vattenmyndigheten, HaV, som har finansierat arbetet.

Ett komplicerat arbete

Det danska företaget JD Contractor fick uppdraget av HaV. Enligt myndigheten har arbetet har varit komplicerat och tagit tid och fick även pausas under vintern på grund av dåligt väder. Men efter cirka sex dagars intensivt dykarbete i slutet av april är nu vraket tömt.

Skytteren ligger på cirka 74 meters djup med en tidvis stark botten- och ytström. Vraket har undersökts noggrant vid flera tidigare tillfällen för att göra bärgningsoperationen så effektiv som möjligt. I november 2018 genomförde HaV en större operation tillsammans med Försvarsmakten och under sommaren 2020 genomfördes ytterligare arbeten. Med en systemkamera monterad på en undervattensrobot dokumenterades i närbild alla delar av vraket digitalt med nästan 27.000 överlappande bilder.

Värma oljan

Saneringsarbetet har genomförts med dykare och undervattensrobot. Dykarna har borrat sig in till de utrymmen där oljan finns för att sedan pumpa upp den till arbetsfartyget vid ytan.

– En del av oljan har varit trögflytande och svår att hantera. Då har man fått värma tankarna för att göra oljan lättflytande och möjlig att få upp, förklarar Fredrik Lindgren, utredare vid HaV.

Förutom oljan har vraket också rensats från så kallade spökgarn. De är förlorade fiskeredskap som ligger kvar på havsbotten och fångar fisk och andra marina djur till ingen nytta.

– Sex spökgarn med en total längd på 120–180 meter har tagits upp, säger Fredrik Lindgren.

Förliste 1942

Skytteren tillhörde rederiet Nortraship och sjönk den 1 april 1942 vid Måseskär i höjd med Lysekil, cirka tio kilometer från kusten. Den dagen förväntades dimma och ett tiotal av rederiets fartyg gjorde ett försök att bryta sig ut och nå de allierade med svenskt stål och kullager. Men Skytteren besköts av tyskarna och blev illa skadad. För att undvika att den värdefulla lasten beslagtogs av tyskarna valde kaptenen att sänka fartyget. En besättningsman omkom och 110 togs till fånga och sattes i tyska fångläger.