Arbetsfartyget Vina ska bistå i arbetet med att tömma den sista oljan från Finnbirch.

Fotograf: Fredrik Lindgren

Kategori: Haveri | Miljö | Specialfartyg

Nu tas sista oljan upp från Finnbirch

Olja i vraket efter roro-fartyget Finnbirch, som förliste 2006, har under åratal varit ett stort miljöhot i Östersjön. Under onsdagen påbörjades arbetet med att få upp den sista oljan.

Tidigt under onsdagsmorgonen anlände det danskflaggade arbetsfartyget Vina till platsen mellan Öland och Gotland där Finnbirchs vrak ligger. Fartyget sjönk den 1 november 2006 i hårt väder på resa från Helsingfors till Århus till följd av en förskjutning i lasten. Två personer i besättningen omkom vid olyckan.

En tickande miljöbomb

I samband med förlisningen fanns omkring 540 kubikmeter olja på fartyget. Enligt haverirapporten läckte omkring 200 kubikmeter ut i samband med olyckan, resten blev kvar i vraket som därmed blev en tickande miljöbomb för den känsliga marina miljön i Östersjön.

Redan under 2007 bärgades 183 kubikmeter av tjockoljan, men man kom inte åt alla bunkertankar. Förutom tjockoljan fanns även ett hundratal kubikmeter dieselolja kvar ombord.

Finnbirch sjönk i hårt väder utanför Öland i november 2006.
Foto: Räddningshelikopter 997

Började läcka 2018

I december 2018 upptäckte Kustbevakningens flyg att vraket börjat läcka. För att få stopp på läckaget monterades en container på skrovet för att samla upp olja som sedan tömdes successivt.

Under hösten 2019 lyckades Havs- och vattenmyndigheten i samarbete med JD-Contractor A/S, bärga 60 kubikmeter med både diesel och smörjolja från olika utrymmen i skrovet. 

Bärgning av olja från Finnbirch vrak under 2019. Foto: HaV.

Nu i augusti 2020 ska den sista oljan plockas upp från vraket som ligger på drygt 80 meters djup.

– Arbetsfartyget Vina har förberett operationen i två veckor, säger Fredrik Lindgren, utredare på HaV, i ett pressmeddelande.

Ingen vet exakt hur mycket olja som finns kvar ombord på fartyget. Men arbetena som ska göras nu kommer att ske i anslutning till två av vrakets tankar som maximalt kan innehålla 250 kubikmeter olja.

Måste värmas upp

Arbetet med att få upp den sista oljan är både komplicerat och relativt kostsamt beroende på det stora djupet. Oljan måste värmas upp med ånga för att bli mer lättflytande innan den kan pumpas upp från vraket.

Enligt Fredrik Lindgren kommer det att genomföras mellan tre och fyra dyk per dag med två dykare i varje omgång. Dykarna borrar sig in i vraket och monterar utrustningen som krävs. Därefter påbörjar man uppvärmningen av oljan.

– Förmodligen tar det ungefär ett dygn innan oljan är så pass lättflytande att den är pumpbar, säger Fredrik Lindgren i pressmeddelandet.

Byggdes i Sydkorea

Finnbirch var ett av de elva fartygen i Stenas så kallade Stena Searunner-klass som levererades från Hyundai Heavy Industries i Sydkorea 1977–1978. Vraket efter fartyget bedöms vara ett av de 30 mest miljöfarliga vraken på svenskt vatten. Det ligger på babords sida ner mot havsbottnen på 82 meters djup.