Nytt västsvenskt miljöprojekt för renare sjöfart

Ett treårigt miljöprojekt, Clean Shipping, inleds nu som en uppföljare till projektet Grön Kemi. Målet är att skapa en kunddriven miljöutveckling med ökad efterfrågan på miljöanpassade produkter, teknik och rutiner på fartyg och i hamnar. Lastägarna skall ställa större krav på rederierna samtidigt som rederier med hög miljöprofil skall gynnas ekonomiskt. Projektet har en budget på 700.000 kronor per år, som kommer från Business Region Göteborg, länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen samt Göteborgsregionens kommunalförbund.