Fotograf: Kustbevakningen

Kategori: Säkerhet | Specialfartyg

Nytt uppdrag för KBV i sommar

Kustbevakningen förstärker sin närvaro i Medelhavet under vår- och sommarmånaderna.

Kustbevakningen kommer i maj att delta med ett havsövervakningsflygplan i Frontex operation Triton som leds av Italien. Kustbevakningen har också erbjudit sig att delta med kombinationsfartyget KBV 001 Poseidon med besättning mellan juni-augusti.

– Frontex har efterfrågat både flygplan och större fartyg till havsområdet söder om Italien och vi har de resurser och den kompetens som krävs för att både rädda liv och motverka människosmuggling, säger Anders Kjaersgaard överdirektör vid Kustbevakningen i ett pressmeddelande.

Hem i maj

Kustbevakningens pågående insats vid Lesbos har pågått sedan oktober 2015 och slutar sista april. De båda patrullbåtarna KBV 476 och KBV 477 kommer att tas hem till Sverige i maj för att på sikt åter ingå i den ordinarie verksamheten.

– Våra medarbetare på plats i Grekland och de som stöttat insatsen från Sverige har gjort ett fantastiskt arbete. Sedan insatsen inleddes har de räddat livet på över 5.000 människor, säger Anders Kjaersgaard.

Konsekvenser hemma

Regeringen beslutade den 17 november att Kustbevakningen får delta i Frontex insatser i Medelhavet till och med sista april 2018, med hänsyn till övrig verksamhet och uppdrag.

– Att skicka ett stort fartyg som KBV 001 kommer påverka verksamheten här hemma, men vi bedömer att konsekvenserna är hanterbara och står i proportion till den nytta vi kan bidra med på plats, säger Anders Kjaersgaard.

Räddade 5.295 personer

Sommaren 2015 deltog Kustbevakningen med fartyget KBV 001 Poseidon i Frontex operation Triton och räddade då 5.295 människor i 22 räddningsinsatser, de flesta utanför Libyens kust.