Nytt ministerium tar upp kampen mot pirater i Nigeria

IMO:s generalsekreterare Efthimios E. Mitropoulos kräver att Nigerias regering vidtar kraftfulla åtgärder för att minska antalet piratattacker mot fartyg i Guineabukten. Mitropoulos höll ett möte med Nigerias nya transportminister Ibrahim Bio på IMO:s huvudkontor i London. Bio lovade att ta upp ärendet med Nigerias president och informerade om att Nigeria har grundat ett ministerium, Niger Delta Ministry, som ska ta itu med denna uppgift. Vidare håller Nigeria på att implementera en handlingsplan för att få bukt med problemet.