NYKCool koncentrerar verksamheten till Stockholm

NYKCool, som är det nya namnet på kylfartygsoperatören efter att Lauritzen sålt sin andel till NYK, genomför nu en organisationsförändring. Företagets kontor i London och Santiago stängs och verksamheten koncentreras till Stockholm från årsskiftet.