Fotograf: Marcus Bengtsson

Kategori: Hamn/Logistik | Politik | Torrlast

Vänersjöfartens framtid hotad

Om Vänersjöfarten ska ha en framtid måste nya slussar byggas i Trollhätte kanal innan 2030 – det är budskapet i den utredning som Trafikverket gjort om handelssjöfarten i Göta älv-Vänerstråket. 

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]a älv-Vänerstråket. 

Utredningen har gjorts ihop med Region Värmland, Västra Götalandsregionen, Sjöfartsverket och Göteborgs stad och ska ligga till grund för statens trafikmässiga prioriteringar perioden 2014-2025. 

I studien pekar Trafikverket på två tänkbara möjligheter för Vänersjöfarten: antingen byggs nya slussar i Trollhätte kanal eller så måste slussarna stängas och Vänersjöfarten läggas ned. 

Stora investeringar 

De nuvarande slussarna togs i drift 1916 och beräknas vara uttjänta år 2030. Nya slussar beräknas kosta omkring SEK 3 miljarder. 

Enligt Trafikverket krävs det ökade godsmängder mellan Vänern och Kattegatt för att motivera en investering i nya slussar. Idag transporteras omkring 1,9 miljoner ton gods per år med Vänersjöfarten, och med utbyggda slussar i kombination med införandet av ”EU:s regelverk om inre vattenvägar” tror man att denna godsmängd skulle kunna öka stegvis fram till 2030 för att då uppgå till omkring 3,9 miljoner ton per år – det vill säga en fördubbling i förhållande till dagens nivåer.   

Vidare skriver man i utredningen att om staten inte beslutar om en investering i nya slussar så måste de befintliga slussarna stängas runt år 2030, då de beräknas ha gjort sitt. Sjötransporterna skulle då hänvisas till andra transportsätt och Vänersjöfarten tvingas lägga ned. 

Samhällsekonomiskt lönsamt

I utredningen konstaterar Trafikverket att ”en utvecklad Vänersjöfart är positivt för näringsliv, människa och miljö” samt att ”en samhällsekonomisk lönsamhet uppnås genom konkurrenskraftiga inre vattenvägar.”  

– Sjöfartsverket har länge påtalat behovet av ett samlat grepp runt Vänersjöfarten och Trollhätte kanal. Att en utredning med ett trafikslagsövergripande perspektiv nu har genomförts är en bra grund för kommande beslut om den långsiktiga strategiska inriktningen, säger Sjöfartsverkets ekonomidirektör Noomi Eriksson. 

Lång byggprocess

Utredningen som gjorts är en så kallad ”trafikslagsövergripande stråkstudie” och ska bilda underlag inför Trafikverkets åtgärdsplanering 2014-2025, vilken i sin tur ska ligga till grund för den nationella trafikslagsövergripande plan för perioden 2014-2025 som riksdagen ska besluta om våren 2014. 

– Vår utredning visar att det går att utveckla Vänersjöfarten. Det vore önskvärt med ett besked både för att näringslivet ska veta vad som gäller inför framtiden och för att planerings- och byggprocessen är väldigt lång, säger Trafikverkets regionchef Håkan Wennerström. 

[/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]