Att bygga nya slussar i dagens slussled i Trollhättan skulle innebära ett stopp för sjöfarten i minst tre år enligt en ny utredning som gjorts på uppdrag av Trafikverket.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Inlandssjöfart

Utredning kritisk mot att bygga i befintlig led

Att bygga den ny slussleden i Trollhättan i befintlig sträckning skulle innebära ett stopp för sjöfarten i minst tre år. Enligt en ny utredning som gjorts på uppdrag av Trafikverket skulle det äventyra hela syftet med nya slussar.
Under onsdagen släppte Trafikverket den nya utredning kring nya slussar i Trollhätte kanal och möjligheterna att bygga den nya slussleden i den befintliga farledssträckningen i Trollhättan. Enligt Trafikverket visar utredningen att det är komplext, men tekniskt möjligt att bygga i befintlig sträckning.

[flowy_not_logged_in] [flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link] [/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber] [flowy_subscriber_only]->

Under onsdagen släppte Trafikverket den nya utredning kring nya slussar i Trollhätte kanal och möjligheterna att bygga den nya slussleden i den befintliga farledssträckningen i Trollhättan. Enligt Trafikverket visar utredningen att det är komplext, men tekniskt möjligt att bygga i befintlig sträckning.

Utredningen visar också att alternativet innebär en avstängning för sjöfarten på minst tre år, att det påverkar kulturmiljön i dagens slussområde och inte ger några påtagliga kostnadsvinster jämfört med att bygga i ny sträckning.

– De stora konsekvenserna för aktörerna runt Vänern gör att det bli svårt att uppnå syftet med nya slussar om vi bygger i befintlig sträckning. Men utredningens resultat kommer att tas med som underlag i ett nytt avgränsningssamråd under första halvan av nästa år, säger projektledare Mikael Rintala i ett pressmeddelande.

Den del av utredningen som berör konsekvenser för sjöfart och näringsliv runt Vänern visar att stängningen av Vänersjöfarten under ombyggnadstiden skulle påverka företag, hamnar, redare och turistnäring negativt på flera sätt. Till exempel måste en del företag flytta eller lägga ner medan andra får stora omställningskostnader eftersom de skulle behöva lägga om sina transporter. När företag väl ställt om sina transporter byter de oftast inte tillbaka eftersom det kostar alltför mycket att byta transportsätt om man inte måste.

Utredningen slår fast att eftersom ingen sjöfart skulle kunna bedrivas i Vänern under flera år, finns risk att hamnarna lägger ner sin verksamhet och att det skadar tilltron till sjöfarten, viket gör att nödvändiga investeringar uteblir eller skjuts på framtiden.

Detta, i kombination med att företag måste lägga ner eller flytta på grund av avstängningen, menar utredarna gör att alternativet att bygga i befintlig slussled riskerar leda till ett minskat behov och minskad användning av den nya slussleden.

Det var i början av 2022 som Trafikverket beslutade att ytterligare genomlysa det tidigare utredda och avfärdade alternativet att bygga nya slussar i befintlig sträckning i Trollhättan. Det eftersom alternativen med att bygga slussarna i enlighet med föreslagna sträckningar antingen norr om eller söder om dagens slussled kommer att få stora konsekvenser för de lokala omgivningarna.

Den nya utredningen är tvådelad där den första delen handlar om följderna av att bygga i befintlig sträckning för aktörer runt Vänern, så som företag, hamnar och kommuner. Den andra handlar om den mer teknik och vad är tekniskt genomförbart, risker, tidsåtgång och hur omgivningen påverkas.

Till samrådet nästa år kommer Trafikverket att förorda ett av alternativen för sträckning av den nya slussleden.

– Efter samrådet ställer vi samman och bemöter alla synpunkter vi fått in i en ny samrådsredogörelse. Sedan har vi en intern process och förstås en kommunikation med Trollhättans stad för att komma fram till ett ställningstagande. Vi siktar på att ha det framme hösten 2023, säger Mikael Rintala.

På denna länken går det att läsa den nya utredningen om att bygga i befintlig sträckning.

[/flowy_subscriber_only]
Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]