Trollhätte kanal

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Debatt

Då hade ni kunnat bygga en lågbro över Göta älv…

I denna debattartikel skriver företrädare för den värmländska industrin samt Sveriges Skeppsmäklareförening att förslaget att bygga nya slussar i den befintliga slussleden i Trollhättan skulle få katastrofala konsekvenser för Vänersjöfarten.
Ska politikerna i Trollhättans kommun kunna ta död på Vänersjöfarten och istället fylla E45 med hundratals nya långtradare varje dag? Om de får som de vill blir det nämligen konsekvensen och då kunde ni göteborgare lika gärna ha byggt en bekväm cykelbro över Göta Älv. 

[flowy_not_logged_in] [flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link] [/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber] [flowy_subscriber_only]nersjöfarten.”} /–>

Ska politikerna i Trollhättans kommun kunna ta död på Vänersjöfarten och istället fylla E45 med hundratals nya långtradare varje dag? Om de får som de vill blir det nämligen konsekvensen och då kunde ni göteborgare lika gärna ha byggt en bekväm cykelbro över Göta Älv. 

Minns ni diskussionen i Göteborg om höjden på den nya Göta Älvbron? Minns ni hur politikerna till slut lyckades samla sig till en kompromiss där riksintresset sjöfarten fick jämkas med behovet av en något så när cykelvänlig bro? Ingendera parten blev särskilt nöjd, men bägge kunde ändå leva med resultatet.

Därmed skulle ju allt varit frid och fröjd vad gällde Vänersjöfarten, för staten hade redan tidigare tagit beslutet att bygga nya efterlängtade slussar.

Vänern ligger nämligen 44 meter ovan havet och för att sjötrafiken ska fungera krävs det sammanlagt sex slussar, en i Brinkebergskulle, fyra i Trollhättan och en i Lilla Edet. Dagens slussar är tredje generationen slussar och är över 100 år gamla. Förr eller senare behövs en fjärde generation då dagens slussar nu nått sin tekniska livslängd. Sjöfarten behöver dessutom större slussar, och sedan 2018 fanns alltså nya, större slussar inlagda i den nationella plan som ska se till att infrastrukturen på väg, järnväg och vattenvägar fungerar över hela landet. Byggstarten är planlagd till 2025 och innan dess skulle de lokala politikerna bara bestämma sig för den exakta dragning som de nya slussarna skulle få. 

Just mot den bakgrunden blir chocken desto större när det visar sig att politikerna i Trollhättan inte alls vill välja mellan den södra eller norra dragningen, de vill istället att de nya slussarna ska byggas i den befintliga slussleden!

Det är ett förslag som kan låta både rationellt och logiskt, men, i verkligheten är det helt orealistiskt. För att kunna bygga i befintlig slussled krävs det nämligen att sjöfarten upphör under hela byggtiden – vilken beräknas till minst två, kanske fem år. Eller ännu längre, stora infrastrukturprojekt brukar nämligen dra ut på tiden.

Om rederierna, skeppsmäklarna och hamnarna i Vänern ska rulla tummarna i mellan två och fem år, kommer inte en enda av dem vara kvar när de nya slussarna ska tas i bruk. Men än värre är att det finns företag runt Vänern som inte kan välja bort sjöfarten. 

Ta Valmet i Karlstad som exempel. Deras 730 anställda tillverkar bland annat pappersmaskiner där en nyckelkomponent är Yankeescylindern som väger 210 ton och har en diameter om sju meter, de är alltså så stora att de inte ens går att frakta på vanliga vägar. De måste fraktas längs vattenvägen. 

Ett annat varuslag som fraktas långa sträckor är flis och pellets. Det är lågvärdiga produkter som blir allt viktigare i takt med att vi fasar ut oljan. Det finns i överflöd i Värmland, men idag blir det för dyrt att transportera dem till produktionsanläggningar i exempelvis Göteborg. Med större fartyg som går i de större slussarna blir kalkylen en helt annan. 

Men vad händer då om den delen av industrin som kan ställa om, verkligen lyckas hitta andra transportsystem för att få ut sitt gods till kunder världen över; om de lyckas flytta godset från sjö till väg och järnväg?

Som bakgrund kan sägas att det största fartyget som går igenom dagens slussar motsvarar 175 lastbilstransporter längs E 45. Om godset från det enda fartyget istället skulle gå med järnväg behövs det fem till sex fullastade tågset. Även om en del fartyg till Vänern är något mindre kräver även deras gods ungefär 115 lastbilar om godset istället skulle transporteras på väg.

Och då ska man veta att det idag hanteras ungefär 600 fartygsanlöp årligen i Vänerns fem hamnar eller närmare två miljoner ton gods.

Det handlar alltså om cirka 70 000 lastbilstransporter som årligen kommer att belasta vägarna eller ytterligare två hundra lastbilar som varje dag kommer att trängas med bilisterna på E 45.

Den redan ansträngda järnvägen har knappast kapacitet eller ens teoretisk möjlighet att transportera allt det godset. 

Vill vi verkligen ha dessa lastbilar på vägarna istället? 

Är det verkligen rätt att politiker i Trollhättan ska kunna stoppa en rikspulsåder som Vänersjöfarten? 

Kan vi tillåta att politikerna i Trollhättan ökar arbetslösheten i Värmland?

Vi tycker inte det!

Anna-Karin Ekman, VD Bror Andrén AB
Malin Kilian, platschef Valmet Karlstad AB
Anders Lindh,divisionschef Timber Moelven Industrier ASA
Ann Gustafsson, fabrikschef & VD Akzo Nobel Adhesives AB
Berit Blomqvist, VD Sveriges Skeppsmäklareförening

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]