Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Arbetsmiljö

Nya regler ska möjliggöra regionala skyddsombud

Regeringen ger Transportstyrelsen i uppdrag att lämna förslag på regler för inrättandet av regionala skyddsombud inom sjöfarten. Syftet är att minska risken för att skyddsombud ombord på fartyg är partiska för arbetsgivarsidan.

– Anställda på svenska fartyg ska ha schysta villkor och en trygg och säker arbetsmiljö. Därför vill vi införa möjligheten att utse regionala skyddsombud inom sjöfarten som är oberoende av arbetsgivaren. Så kan vi stärka arbetsmiljön för alla som jobbar på fartygen och locka fler till den svenska sjöfarten, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth i ett pressmeddelande.

Minst fem ombordanställda

Inom svensk sjöfart ska ett skyddsombud finnas på ett fartyg med minst fem ombordanställda. Dessa skyddsombud ska utses av de ombordanställda exklusive befälhavaren, den tekniska chefen eller sådan ledamot av skyddskommitté som utsetts av arbetsgivare.

Regeringen menar dock att denna form för skyddsombud kan vara problematisk eftersom risk finns att befälhavare har ett indirekt inflytande över val av skyddsombud. För att skapa en tryggare arbetssituation för sjömännen vill man att det ska finnas en möjlighet att utse ett skyddsombud utanför kretsen av arbetstagare på arbetsstället, ett så kallat regionalt skyddsombud, uppger regeringen i pressmeddelandet.

Regeringen ger Transportstyrelsen i uppdrag att lämna förslag på regler som möjliggör inrättandet av regionala skyddsombud inom sjöfarten. I uppdraget ingår att lämna författningsförslag och konsekvensutredning.

Seko sjöfolk positiva

Fackförbundet Seko sjöfolk är mycket positiva till dagens besked. Till tidningen Sjömannen säger förbundets ordförande Kenny Reinhold att det här är något som de länge har efterfrågat.

– Precis som regeringen påpekar så finns med nuvarande system en risk att befälhavaren ombord indirekt har inflytande över valet av skyddsombud. Det är mycket glädjande att regeringen lyssnat på oss och nu ger Transportstyrelsen det här uppdraget, säger Kenny Reinhold till Sjömannen.

Transportstyrelsen ska redovisa uppdraget senast den 1 februari 2023 till Regeringskansliet.