Fotograf: Linda Sundgren

Kategori: Folk/företag | Säkerhet

San-priset till skyddsombud

De två skyddsombuden Pia Westerholm och Jeanette Ganesjö på Silja Symphony fick årets San-pris för sina insatser för arbetsmiljön ombord.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]�r arbetsmiljön ombord.

Skyddsombudet Jeanette Ganesjö och huvudskyddsombudet Pia Westerholm arbetar båda inom intendenturen på Tallink Siljas ropax Silja Symphony. Utöver sina ordinarie arbetsuppgifter har de tagit fram, sjösatt och nyligen börjat genomföra ett jätteprojekt som pågår till slutet av 2020. Så dags ska varenda medlem i Silja Symphonys cirka 560 personer stora besättning ha deltagit i två workshops om arbetsmiljö.

Brinner för arbetsmiljöfrågorna

Syftet med projektet är att få igång intresset för arbetsmiljöarbete i besättningen. För denna insats belönar Sjöfartens Arbetsmiljönämnd de båda skyddsombuden med årets San-pris. Motiveringen till priset lyder:

”Årets San-pristagare har uppvisat ett genuint engagemang för den sociala arbetsmiljön ombord på fartyget där de arbetar. Utöver sina ordinarie arbetsuppgifter har de startat ett projekt för att fler ombord ska bli medvetna om sin arbetsmiljö och vilja påverka den till det bättre. 

De bjuder in till workshops där de berättar om den nya lagstiftning som reglerar den sociala arbetsmiljön inom sjöfarten och vad man själv kan göra för att bidra till ett sundare arbetsklimat.

Samarbete är utmärkande för deras engagemang; de driver projektet tillsammans med fartygets befälhavare och strävar hela tiden efter att knyta fler ombord till projektet som, liksom de själva, brinner för arbetsmiljöfrågorna. Med sitt projekt har årets San-pristagare visat hur man på ett mycket konkret och tydligt sätt kan arbeta framgångsrikt med frågor som rör den sociala arbetsmiljön.”

”Helt fantastiskt”

Jeanette Ganesjö och Pia Westerholm har än så länge bara hunnit hålla i två workshops men är redan mycket positiva:

– Här startade väldigt, väldigt bra diskussioner. Fungerar individen så fungerar gruppen per automatik och fungerar gruppen så kan man hjälpa individen. Den här samverkan är superviktig och det kändes verkligen som att alla förstod det när de gick därifrån och det var helt fantastiskt. Det här ger energi, det var inte bara vi som stod där med ett stort leende utan de andra bara ”det här var bra, nu kör vi!”, säger Jeanette Ganesjö.

Uppföljning

Den första workshopen, som tar ungefär två timmar att genomföra, utbildar deltagarna i vad arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete är. Fokus ligger på social arbetsmiljö och deltagarna utgår från sin egen situation när de får i uppgift att i grupp ta fram både problem och förslag till lösningar. Det följs sedan upp vid det andra workshoptillfället. Materialet avidentifieras och tas om hand av workshopledarna så att uppföljning kan ske också vid till exempel skyddskommittémöten, berättar Pia Westerholm.

– Deltagarna kommer upp med väldigt bra saker och de inser allihop hur mycket som faktiskt faller under individens ansvar när det gäller arbetsmiljö. Vi som skyddsombud är ganska vana vid att folk kommer till oss och säger ”hörru det här är ett problem – lös det!” och så ska vi svinga ett trollspö. Men det funkar ju inte riktigt så. För det är bara tillsammans vi kan göra skillnad och om alla drar sitt strå till stacken så kan vi nog utföra mirakel, säger Jeanette Ganesjö.

Kan spridas vidare

De båda skyddsombuden har redan fått förfrågningar från andra fartyg i rederiet och även från andra rederier om att få använda deras projektplan för att kunna genomföra samma sak på sina fartyg.

– Vi hoppas på att det här ska gå från projekt till process och att detta utvecklas vidare till att bli systemsatt, säger Pia Westerholm.

[/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]