Transportstyrelsen föreslår att de nya reglerna ska träda i kraft den 1 januari 2024.

Fotograf: Adobe Stock

Kategori: Arbetsmiljö

Förslag: Regionala skyddsombud införs till sjöss

I somras fick Transportstyrelsen i uppdrag av regeringen att lämna förslag till regler som gör det möjligt att inrätta regionala skyddsombud till sjöss. Nu har slutredovisningen lämnats in.
Med regionala skyddsombud på fartyg förväntas arbetsmiljön ombord bli bättre, och reglerna ska helst likna dem som gäller för arbetsplatser iland. Det föreslår Transportstyrelsen i sin slutredovisning av regeringsuppdraget om regionala skyddsombud till sjöss. Förslaget gäller fartyg med upp till tolv ombordanställda.

[flowy_not_logged_in] [flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link] [/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber] [flowy_subscriber_only]smiljön ombord bli bättre, och reglerna ska helst likna dem som gäller för arbetsplatser iland. Det föreslår Transportstyrelsen i sin slutredovisning av regeringsuppdraget om regionala skyddsombud till sjöss. Förslaget gäller fartyg med upp till tolv ombordanställda.

Rapporten slår fast att en fungerande skyddsombudsverksamhet är en viktig förutsättning för bra samverkan. Transportstyrelsen skriver vidare att det inom sjöfarten länge varit svårt att utse skyddsombud i tillräcklig omfattning, bland annat på grund av hög personalomsättning, vilket enligt myndigheten kan påverka kontinuiteten i arbetsmiljöarbetet ombord negativt. 

– Genom att tillåta regionala skyddsombud, som verkar utifrån och kan arbeta långsiktigt, så skapas möjligheter för bättre samverkan och därmed blir arbetsmiljön bättre för de ombordanställda, säger Erika Persson, utredare på Transportstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Enligt förslaget får ett regionalt skyddsombud utses på fartyg där det inte utses ett gemensamt skyddsombud för flera fartyg hos samma redare eller där det finns en skyddskommitté. Ombudet ska utses av arbetstagarorganisationerna, till skillnad från dagens skyddsombud som utses av de ombordanställda. Ett krav för att ett regionalt skyddsombud ska kunna utses bör vara att det finns en medlem ombord eller att redaren i fråga är bunden av kollektivavtal. 

– Det är viktigt att den personen som utses till skyddsombud har både intresse för uppdraget och rätt kompetens för rollen. Genom att låta arbetstagarorganisationerna utse de regionala skyddsombuden får de organisationens kunskap och stöd i ryggen. Det behövs eftersom de sannolikt kommer verka på fartyg där det har varit svårt att etablera en fungerande skyddsorganisation, säger Erika Persson.

Finansieringen föreslås vara densamma som redan idag gäller för regional skyddsombudsverksamhet på arbetsställen iland, det vill säga att verksamheten finansieras genom statliga medel och arbetstagarorganisationerna.

Transportstyrelsen föreslår att de nya reglerna ska träda i kraft den 1 januari 2024. 

Läs hela rapporten här

[/flowy_subscriber_only]
Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]