Nya medlemmar i Paris MOU

Hamnstatsorganisationen Paris MOU har gett Estland och Lettland fullvärdigt medlemskap. Beslutet fattades vid Paris MOU:s 38:e kommittémöte i förra veckan i Helsingfors och träder i kraft från den 1 juli. De bägge länderna har tidigare varit associerade medlemmar.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.