Paris MOU kritiserar Sverige

Paris MOU ber svenska sjöfartsinspektionen att ändra sitt beslut kring nyttjandeförbudet för Fantaasia. Fantaasia belades med nyttjandeförbud av den svenska sjöfartsinspektionen den 21 november sedan det påträffats flera allvarliga brister. Bland annat upptäcktes att fartyget fått dispens av den estniska sjöfartsinspektionen att ha tio dörrar i de vattentäta skotten öppna under färd, detta trots att dörrarna inte var vattenskyddade i enlighet med SOLAS. Estniska fartygsinspektörer protesterade mot beslutet eftersom den svenska inspektionen genomfördes på färjan under reparation. Sjöfartsverken i respektive länder var oeniga hur fartygsinspektioner skulle genomföras inom ramen av Paris MOU. Eftersom frågan inte kom till någon lösning kontaktade det estniska sjöfartsverket Paris MOU:s värderingskommission. Paris MOU:s kommission går nu alltså på Estlands linje och menar att en del anmärkningar var omotiverade på grund av att Fantaasia var under reparation och det förestående rederibytet ännu inte var genomfört. Fartyget kvarhölls i 14 dagar.